Att slipa om sin parkett när den börjat bli sliten är ett bra alternativ till att lägga ett helt nytt golv. Det kan ofta vara billigare och resultatet är något du är bekant med eftersom det handlar om en uppfräschning snarare än totalt utbyte. Det finns dock vissa saker du ska ha i åtanke om du väljer att slipa om golvet – att inte vara ”dumsnål” och göra det själv utan tillräcklig kunskap är mycket viktigt.

Anlita hantverkare eller göra själv?

Du kan stå i valet och kvalet när det kommer till att anlita någon eller att göra arbetet själv. Viktigt att tänka på är att om du ska göra arbetet själv bör du ha någon form av erfarenhet eller åtminstone hjälp av en kunnig person. Om du inte rör maskinen på rätt sätt, i rätt riktning och med rätt frekvens så riskerar du att istället förstöra sin parkett och ändå bli tvungen att byta golvet tillslut.

Priser för arbetet

Priserna kan variera kraftigt beroende på var i landet du bor, vilken firma du väljer att anlita och vilken sorts behandling golvet kräver. Skillnaden prismässigt på att slipa om golvet själv och att anlita någon är dock oftast, i princip, försumbar. En firma tar omkring 100-250 kronor per kvadratmeter där lackning ofta ingår i de högre priset. Väljer du att prova själv får du räkna med att hyra en slip för cirka 400 kronor per dygn plus kostnad för sandpapper och liknande.

Att tänka på ytterligare

Annat att ha i åtanke vid omslipning är att golvet är tillräckligt tjockt för att klara en slip – minst cirka 2,5 millimeter, beroende på skador. Det är också bra att tänka på vad för slags resultat man är beredd att leva med och därför söka ordentligt med kunskap om hur man går tillväga eller hur olika firmor presterat tidigare. En sak som är säker är dock att miljön kommer tacka dig som slipar om snarare än lägger ett helt nytt golv.